ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ยิมนาสติก  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกลีลา - เชือก - หญิง
 สะสมคะแนน -
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
2
14:00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง
 สะสมคะแนน -
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
3
16:00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกลีลา กรุ๊ป รวมอุปกรณ์
 รอบชิงชนะเลิศ -
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ