ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 วู้ดบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลชาย
 รอบสาม -
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง
 รอบสาม -
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
11:00
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี ทีมชาย
 รอบสาม -
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
11:00
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี ทีมหญิง
 รอบสาม -
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5
12:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลชาย
 รอบสี่ -
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6
12:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง
 รอบสี่ -
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7
13:00
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8
13:00
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ