ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 วอลเลย์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 69 - สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
10:30
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 70 - ขอนแก่น  vs นครราชสีมา
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
12:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 71 - นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
13:30
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 72 - อ่างทอง  vs พระนครศรีอยุธยา
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ