ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 วู้ดบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลชาย
 รอบห้า -
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
09:00
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง
 รอบห้า -
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
13:00
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
13:00
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ