ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 จักรยาน  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
จักรยาน
ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (24 กม.)
 รอบชิงชนะเลิศ -
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
2
09:15
จักรยาน
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)
 รอบชิงชนะเลิศ -
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
3
09:25
จักรยาน
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)
 รอบชิงชนะเลิศ -
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
4
10:10
จักรยาน
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)
 รอบชิงชนะเลิศ -
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
5
10:30
จักรยาน
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
6
10:35
จักรยาน
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ