ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เรือพาย  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
09:05
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
09:10
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
09:15
เรือพาย
คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5
09:20
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6
09:25
เรือพาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7
09:30
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8
09:35
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9
09:40
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10
09:45
เรือพาย
คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11
09:50
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12
09:55
เรือพาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ