รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ ยิงปืน ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร 60 นัด บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 .
สนาม สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลู่ที่
นักกีฬา
Series
Total
หมายเหตุ
(Remark)
1 2 3 4 5 6
19
จันทบุรี
จันทบุรี
95
94
99
95
96
92
571
14X
Gold
2
ราชบุรี
ราชบุรี
97
94
95
93
95
92
566
14X
Silver
17
ราชบุรี
ราชบุรี
96
94
94
95
90
95
564
15X
Bronze
21
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
93
92
97
97
93
92
564
13X
11
สกลนคร
สกลนคร
92
94
93
95
93
96
563
10X
37
นครสวรรค์
นครสวรรค์
96
94
93
92
93
94
562
11X
7
พิษณุโลก
พิษณุโลก
93
94
93
91
93
96
560
15X
34
ระนอง
ระนอง
94
92
94
93
92
92
557
11X
27
เชียงใหม่
เชียงใหม่
90
94
95
91
94
92
556
7X
12
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
92
92
92
95
92
92
555
9X
40
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
92
95
89
93
93
92
554
14X
32
ราชบุรี
ราชบุรี
94
93
96
89
93
89
554
12X
10
นครสวรรค์
นครสวรรค์
90
92
92
94
93
92
553
8X
38
มหาสารคาม
มหาสารคาม
93
90
92
92
94
90
551
10X
16
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
90
91
95
89
92
93
550
11X
30
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
95
93
91
89
86
96
550
9X
41
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
94
87
93
91
93
92
550
7X
22
นครสวรรค์
นครสวรรค์
93
91
92
93
90
90
549
8X
23
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
89
92
92
93
93
90
549
7X
8
ระนอง
ระนอง
96
92
89
92
91
88
548
6X
29
นครสวรรค์
นครสวรรค์
93
89
87
93
93
93
548
5X
56
ราชบุรี
ราชบุรี
92
95
89
87
94
90
547
12X
42
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
91
87
91
93
93
92
547
7X
33
นครราชสีมา
นครราชสีมา
91
88
94
90
92
92
547
7X
44
ตรัง
ตรัง
90
95
93
91
90
87
546
11X
48
สกลนคร
สกลนคร
89
88
93
90
91
95
546
6X
13
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
91
90
95
91
90
88
545
8X
24
ระนอง
ระนอง
89
93
86
92
91
93
544
10X
28
ตรัง
ตรัง
84
89
96
93
92
90
544
9X
6
ตรัง
ตรัง
93
89
92
89
91
89
543
9X
15
พิษณุโลก
พิษณุโลก
92
90
84
92
91
93
542
9X
31
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
93
91
91
88
89
90
542
8X
43
สกลนคร
สกลนคร
96
88
87
89
90
92
542
5X
55
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
89
89
91
93
81
98
541
14X
46
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
88
95
88
89
89
91
540
6X
39
ระนอง
ระนอง
85
91
89
92
94
89
540
5X
26
ระนอง
ระนอง
90
89
90
90
91
89
539
8X
35
เชียงใหม่
เชียงใหม่
88
91
92
86
90
92
539
7X
36
จันทบุรี
จันทบุรี
90
91
85
86
91
91
534
5X
50
เชียงใหม่
เชียงใหม่
91
88
88
88
89
89
533
7X
58
เชียงใหม่
เชียงใหม่
90
85
89
93
87
87
531
7X
53
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
91
84
93
87
87
88
530
7X
9
จันทบุรี
จันทบุรี
92
88
89
88
81
90
528
9X
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
90
86
91
85
91
85
528
9X
3
นครราชสีมา
นครราชสีมา
90
89
88
88
88
85
528
7X
20
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
88
91
83
86
85
92
525
6X
57
ตรัง
ตรัง
88
91
82
84
90
89
524
3X
49
ระนอง
ระนอง
87
84
88
91
89
83
522
4X
51
ระยอง
ระยอง
82
87
82
90
87
89
517
2X
4
ระนอง
ระนอง
83
90
88
86
83
82
512
5X
18
นครราชสีมา
นครราชสีมา
85
84
85
85
83
84
506
2X
45
พิษณุโลก
พิษณุโลก
84
88
85
87
83
79
506
1X
52
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
82
80
85
80
82
83
492
4X
25
สกลนคร
สกลนคร
76
80
81
84
78
82
481
0X
14
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
77
62
67
76
74
73
429
1X
54
ชุมพร
ชุมพร
0
0
0
0
0
0
0
0X
47
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
0
0
0
0
0
0
0
0X
5
เชียงใหม่
เชียงใหม่
0
0
0
0
0
0
0
0X