รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
ภราดา  พรมตวง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:00:28.77
Gold
1
2
นภัสวรรณ  จริตกล้า
นนทบุรี
นนทบุรี
00:00:29.07
Silver
2
3
กชพร  อรรถกิจบัญชา
ชลบุรี
ชลบุรี
00:00:29.41
Bronze
3
4
ภัณฑิรา  ศุภอมร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:00:29.95
4
5
สุนิสา  รักสุภาพ
ปทุมธานี
ปทุมธานี
00:00:30.03
5
6
คชานันท์  พันธ์ไพศาล
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:00:30.41
6
7
กวิสรา  ตันเสถียร
นครปฐม
นครปฐม
00:00:31.05
7
8
ศศิภา  เดชพันธ์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:00:31.32
8