รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
2
พฤฒินันท์  พิทักษ์กุลสิริ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:00:57.22
Gold
1
3
นิธิกรณ์  เวชไชโย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:00:57.94
Silver
2
1
อสโม  ทองช่วง
พิษณุโลก
พิษณุโลก
00:00:59.08
Bronze
3
4
ภูมพุฒิ  เรืองสะอาด
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
00:00:59.12
4
7
สิรดนัย  ยานู
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:00:59.50
5
5
อภิวัฒน์  รอดเทียน
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:00:59.73
6
8
สุรสิทธิ์  ทองแดง
พังงา
พังงา
00:01:00.27
7
6
กุลวุฒิ  อาภาวัฒนาสกุล
ขอนแก่น
ขอนแก่น
00:01:00.33
8