รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท .None
วันที่
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติโดย กรกาญจนา สะเพียรชัย สังกัด จันทบุรี เวลา 00:26.61 วินาที @ 25/3/2561
 
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
28
ภราดา  พรมตวง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:00:27.48
Q
1
12
พิชญาภัค  ทันสมัย
จันทบุรี
จันทบุรี
00:00:28.12
Q
2
20
นภัสวรรณ  จริตกล้า
นนทบุรี
นนทบุรี
00:00:28.49
Q
3
27
โกลัญญา  แก้วยงกฎ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:00:28.57
Q
4
21
นันท์นภัส  ทาระบุตร
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:00:28.58
Q
5
14
จิรัชญา  สีโท
นครปฐม
นครปฐม
00:00:28.72
Q
6
18
กัญญ์วรา  ไหมหรือ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
00:00:28.83
Q
7
30
กวิสรา  สุมามาลย์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
00:00:28.98
Q
8
13
อภิชยา  สุวรรณจันทร์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:00:29.07
R
9
29
แพรวา  วาสนาพิทักษ์
นนทบุรี
นนทบุรี
00:00:29.21
R
10
19
ณัฐกานต์  ศรีคำ
ลำพูน
ลำพูน
00:00:29.22
11
11
กันติชา  ลีลาเจริญทอง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:00:29.62
12
26
ภัทรสุดา  หนูทอง
พิษณุโลก
พิษณุโลก
00:00:29.69
13
31
พรนภัส  ทิพยทัศนัน
ราชบุรี
ราชบุรี
00:00:29.76
14
22
ปริญดา  ลีละวัฒพันธ์
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:00:29.77
15
7
ปกิจฐา  สุขประเสริฐ
นครสวรรค์
นครสวรรค์
00:00:30.02
16
15
อภัชญา  กาสา
นครสวรรค์
นครสวรรค์
00:00:30.06
17
23
แพรพลอย  ฉัตรสุวรรณกิจ
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
00:00:30.16
18
25
นิธิสุตา  ลิ่มสุกุล
พังงา
พังงา
00:00:30.22
19
32
อคิราภ์  มุดดีพัฒนโรจน์
สระบุรี
สระบุรี
00:00:30.34
20
9
ศิรภัสสร  ระวังทรัพย์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:00:30.71
21
4
วรรณพร  คงทน
กระบี่
กระบี่
00:00:30.95
22
24
แก้วศุภาลักษณ์  สันติภพ
สุรินทร์
สุรินทร์
00:00:30.96
23
5
พิมพ์นิภา  ธันยาดิษย์
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:00:31.26
24
6
ภัทรวดี  แก้วศรียงค์
ตรัง
ตรัง
00:00:31.30
25
2
กุสุมา  อินโต
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
00:00:31.81
26
3
ชนากานต์  สีนวล
ตรัง
ตรัง
00:00:31.86
27
17
อริศรา  ประยุทธสินธุ์
นครปฐม
นครปฐม
00:00:32.63
28
1
กรณ์ภัสสรณ์  สิริรุ่งวนิช
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
00:00:35.91
29
8
รักกัญญ์ญา  ศิริเลขอนันต์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
00:00:39.31
30
10
ลักษมีโชติ  วัตร์สาร
ลำพูน
ลำพูน
xx:xx:xx.xx
DSQ
31
 
     
 
Remark :
 
     
 
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Youth Games Record
BT - ทำสถิติดีกว่าเดิม
False - False
NT - NT
DSQ -
Q - Qualified by place
R -