รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
2
รวิพล  สง่าวรวงศ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:00:23.65
Gold
1
1
ดุลยวัต  แก้วศรียงค์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
00:00:23.85
Silver
2
5
ณัฐภัทร  นันตาเป็ง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:00:24.66
Bronze
3
3
ภูมิพัฒน์  เรือนทอง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:00:24.81
4
4
พีรพัฒน์  พันธุ์ดี
นนทบุรี
นนทบุรี
00:00:24.92
5
6
ชัยอนันต์  อุ่นจันทร์
นนทบุรี
นนทบุรี
00:00:25.13
6
7
ตฤณภัทร  โภคประเสริฐ
ชลบุรี
ชลบุรี
00:00:25.18
7
8
ศวัส  แสนเยีย
ชลบุรี
ชลบุรี
00:00:25.21
8