รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
กมลชนก  ขวัญเมือง
นครปฐม
นครปฐม
00:02:21.35
Gold
1
3
คชานันท์  พันธ์ไพศาล
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:02:23.52
Silver
2
2
นุชวรา  วิจักษณาพงษ์
นนทบุรี
นนทบุรี
00:02:23.73
Bronze
3
7
ภัณฑิรา  ศุภอมร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:02:28.73
4
5
สุรัสวดี  ฉัตรวโรดม
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
00:02:30.55
5
4
ณีรนุช  ปงลังกา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:02:36.88
6
6
พลอยชมภู  โสตะบรรณ์
นนทบุรี
นนทบุรี
00:02:39.69
7
8
ศิรภัสสร  ระวังทรัพย์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:02:43.74
8