รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการเทนนิส - ทีมหญิงสายไม่ระบุรอบรอบแรก
วันที่ 08/05/2562 เวลา09:00 น.
สนาม
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช
 ศุภวรรณ  ศรีภัทรพัฒน์
เดี่ยวมือ 1  
 กัญญาดา  พรหมวิชัย
เดี่ยวมือ 2  
 กัญญธมล  ยอดสนิท
เดี่ยวมือ 1  
 ชัชนรี  บุญกลาง
เดี่ยวมือ 2