รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการเทนนิส - ทีมชายสายไม่ระบุรอบรอบแรก
วันที่ 08/05/2562 เวลา09:00 น.
สนาม
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา
 นภัส  ปัญญาวิภาวงศ์
เดี่ยวมือ 1  
 บารมี  ม่วงพลธรรม
เดี่ยวมือ 2  
 ศิวัส  สุวรรณเสรี
เดี่ยวมือ 1  
 พศวีร์  พาสน์เศรษฐี
เดี่ยวมือ 2