รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการเทนนิส - ทีมชายสายไม่ระบุรอบรอบแรก
วันที่ 08/05/2562 เวลา11:00 น.
สนาม
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
เชียงใหม่ สงขลา
 วรธันย์  หมั่นเพียร
เดี่ยวมือ 1  
 ปวริศ  อยู่บำรุง
เดี่ยวมือ 2  
 พฤกษ  หังสพฤกษ์
เดี่ยวมือ 1  
 เมษา  สุราวุธ
เดี่ยวมือ 2