รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการเทนนิส - ทีมชายสายไม่ระบุรอบรอบก่อนรองชนะเลิศ
วันที่ 10/05/2562 เวลา08:00 น.
สนาม
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
 ภาธร  หาญชัยกุล
เดี่ยวมือ 1  
 อนพัช  ทิมางกูร
เดี่ยวมือ 2  
 วรธันย์  หมั่นเพียร
เดี่ยวมือ 1  
 ปวริศ  อยู่บำรุง
เดี่ยวมือ 2