รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการเทนนิส - ทีมชายสายไม่ระบุรอบรอบรองชนะเลิศ
วันที่ 10/05/2562 เวลา10:00 น.
สนาม
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
ภูเก็ต อำนาจเจริญ
 ภูมิ  ปิยะปานันท์
เดี่ยวมือ 1  
 วชิรพล  พรหมาลิขิต
เดี่ยวมือ 2  
 สิรวิชญ์  สุดเนตร
เดี่ยวมือ 1  
 ธีรพัฒน์  ตาทิพย์
เดี่ยวมือ 2