รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการเทนนิส - ทีมชายสายไม่ระบุรอบรอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 11/05/2562 เวลา09.00 น.
สนาม
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร อำนาจเจริญ
 ภาธร  หาญชัยกุล
เดี่ยวมือ 1  
 ปรัชญา  ใบบ้ง
เดี่ยวมือ 2  
 สิรวิชญ์  สุดเนตร
เดี่ยวมือ 1  
 ธีรพัฒน์  ตาทิพย์
เดี่ยวมือ 2