รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 น.
สนาม
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
2255
สุกานดา  เพชรรักษา
ตรัง
ตรัง
00:00:12.39
Gold
1
4
2388
ปณิตา  ปินไชย
น่าน
น่าน
00:00:12.57
Silver
2
7
2178
กนกวรรณ  ค่ากระโทก
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:00:12.58
Bronze
3
6
2347
ภาวิณี  ศรีเหรา
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:00:12.61
4
8
2230
แพรทอง  วรรณโคตร
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:00:12.67
5
1
2269
หัสฑิญา  อินทรศร
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:00:12.68
6
2
2376
ชุตินาถ  วิจิตรไทย
ตาก
ตาก
00:00:12.73
7
5
2106
บุษรา  รอดประเสร็จ
สระบุรี
สระบุรี
00:00:12.80
8