รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ อัฎฐะกรีฑา 5 ฮีท Heat 1
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:20 น.
สนาม
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
13.98 วินาที กิตติพงษ์ คงดี สุราษฏร์ธานี มีนาคม 2554 อุตรดิตถ์
 
   
ความเร็วลม
0.0m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
1295
พรหมมินทร์  คงกลั้ง
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:00:15.40
1
3
1386
นคร  พิเนตรเสถียร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
00:00:16.77
2
4
1342
วีรภัทร  ธาตุไพบูลย์
สงขลา
สงขลา
00:00:17.66
3
7
1227
อานนท์  พลค้อ
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
00:00:17.68
4
5
1094
กิติศักดิ์  ปากดี
นครปฐม
นครปฐม
00:00:18.45
5
2
1183
พรพิชัย  ธรรมศรี
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
00:00:18.70
6
8
1281
วรวุฒิ  สินประยงค์
ตรัง
ตรัง
00:00:18.72
7
6
1409
ศุภกิตติ์  กันทะตา
น่าน
น่าน
00:00:21.12
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -