รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - พุ่งแหลน - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ อัฎฐะกรีฑา 7 ฮีท .None
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สัญญา บัวทอง สุราษฎร์ฯ แพร่ 25 มี.ค. 44 สถิติ 62.66 เมตร
 
   
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
14
1
8
2
9
3
5
4
1
5
15
6
6
7
4
8
3
9
13
10
7
11
16
12
12
13
11
14
2
-
10
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -