รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:45 น.
สนาม
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 6:05.32 นาที วีระชัย ศรีบุญราม เขต 5 มีนาคม 2545 พังงา
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
1229
เจษฎา  สมดวน
อุดรธานี
อุดรธานี
00:06:18.84
Silver
1
5
1197
ภูบดินทร์  ศักดิวงค์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:06:18.84
Gold
2
7
1406
อนุสรณ์  เมทู
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:06:37.58
Bronze
3
8
1225
สุรชัย  มุมทอง
สุรินทร์
สุรินทร์
00:06:55.47
4
10
1230
เจษฎา  สมดวน
อุดรธานี
อุดรธานี 2
00:06:57.61
5
9
1299
อภิสิทธิ์  บัวมาศ
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:07:07.29
6
12
1448
มหาสมุทร  ญาณรักษ์
ลำพูน
ลำพูน
00:07:08.74
7
3
1400
ชาญชัย  แซ่ลี
เชียงราย
เชียงราย
00:07:16.72
8
2
1162
เจษฎาภรณ์  มัครมย์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
00:07:23.09
9
13
1016
สิทธิราช  โพธิ์ชนัง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:07:28.04
10
16
1345
พงค์สกร  แก้วกับบัว
สงขลา
สงขลา
00:07:34.61
11
11
1361
กรวิทย์  ไหมแก้ว
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:07:37.08
12
4
1098
พงศกร  แสงพลอย
นครปฐม
นครปฐม
00:07:43.77
13
15
1021
เพชรพนาสัก  จันทร์คลัง
จันทบุรี
จันทบุรี
00:07:56.50
14
6
1115
ไชยนาท  สีขจร
ลพบุรี
ลพบุรี
00:08:12.56
15
14
1226
ชานน  ภักดีศรี
หนองคาย
หนองคาย
-
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -