รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมชายสายไม่ระบุรอบรอบชิงชนะเลิศ
วันที่15 พฤษภาคม 2562 เวลา09:00 น.
สนาม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
เชียงใหม่เชียงใหม่
0
14
10
0
0
0
24
-
เดี่ยวมือ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
เชียงใหม่เชียงใหม่
0
12
11
0
0
0
23
-
คู่มือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
20
21
21
0
0
62
-
จบการแข่งขัน
เชียงใหม่เชียงใหม่
1
22
11
9
0
0
42
-รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
 สุรสิทธิ์  อริยะบารนีกุล
เดี่ยวมือ 1  
 ธนนนท์  จิตใจภูรี
เดี่ยวมือ 2  
 ปราชญ์  ตั้งศรีรพีพันธ์
คู่มือ 1  
 อานิก  พลังวชิรา
คู่มือ 1  
 ธนดล  พันธ์พานิช
คู่มือ 2  
 สิรวิชญ์  โสทน
คู่มือ 2  
 คณินพงศ์  โยกาศ
เดี่ยวมือ 3  
 แอนดรูว์ ปีเตอร์  นิวแมน
เดี่ยวมือ 1  
 รัชชานนท์  มณีโชติ
เดี่ยวมือ 2  
 ศุภชัย  ไชยศิลป์
คู่มือ 1  
 ศรัณยภัทร  ปราณี
คู่มือ 1  
 ณฐนน  อิ่นคำ
คู่มือ 2  
 แอนดรูว์ ปีเตอร์  นิวแมน
คู่มือ 2  
 ศุภชัย  ไชยศิลป์
เดี่ยวมือ 3