รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมหญิงสายสาย Dรอบรอบแรก
วันที่12 พฤษภาคม 2562 เวลา12:00 น.
สนาม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
ตรังตรัง
0
10
7
0
0
0
17
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
2
21
21
0
0
0
42
-
เดี่ยวมือ 2
ตรังตรัง
0
17
10
0
0
0
27
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
2
21
21
0
0
0
42
-
คู่มือ 1
ตรังตรัง
0
6
6
0
0
0
12
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
2
21
21
0
0
0
42
-รายชื่อนักกีฬา
ตรัง นครราชสีมา
 ติณณา  สายเมธา
เดี่ยวมือ 1  
 พรศิริ  ชัยวิเศษ
เดี่ยวมือ 2  
 ปัญญาพร  ขันแกล้ว
คู่มือ 1  
 ติณณา  สายเมธา
คู่มือ 1  
 พรศิริ  ชัยวิเศษ
คู่มือ 2  
 ทักษินันท์  ประทีปตรัง
คู่มือ 2  
 ทักษินันท์  ประทีปตรัง
เดี่ยวมือ 3  
 รัญชิดา  สุขใจ
เดี่ยวมือ 1  
 พรณิชา  สุวัฒโนดม
เดี่ยวมือ 2  
 พรณิชา  สุวัฒโนดม
คู่มือ 1  
 ภควดี  สุขใจ
คู่มือ 1  
 ธิญาดา  วับสันเทียะ
คู่มือ 2  
 รัญชิดา  สุขใจ
คู่มือ 2  
 ภควดี  สุขใจ
เดี่ยวมือ 3