รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมหญิงสายไม่ระบุรอบรอบรองชนะเลิศ
วันที่14 พฤษภาคม 2562 เวลา09:00 น.
สนาม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
เชียงใหม่เชียงใหม่
0
17
10
0
0
0
27
-
เดี่ยวมือ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
เชียงใหม่เชียงใหม่
0
9
11
0
0
0
20
-
คู่มือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
เชียงใหม่เชียงใหม่
0
10
11
0
0
0
21
-รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
 อทิตยา  โปวานนท์
เดี่ยวมือ 1  
 กฤตพร  เจียรธเนศ
เดี่ยวมือ 2  
 อทิตยา  โปวานนท์
คู่มือ 1  
 ญาณิสา  ชื่นเจริญ
คู่มือ 1  
 พิชญานิน  อังคะ
คู่มือ 2  
 ทิพธิดา  คงสอน
คู่มือ 2  
 กัญญาณัฐ  สุดเชยชม
เดี่ยวมือ 3  
 มิ่งมุก  เมียร์แมน
เดี่ยวมือ 1  
 สกาววรรณ  สุทธิประมา
เดี่ยวมือ 2  
 ทยิดา  มหายศปัญญา
คู่มือ 1  
 ชัญญา  จิตติกานนท์
คู่มือ 1  
 สกาววรรณ  สุทธิประมา
คู่มือ 2  
 มิ่งมุก  เมียร์แมน
คู่มือ 2  
 ทยิดา  มหายศปัญญา
เดี่ยวมือ 3