รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมชายสายไม่ระบุรอบรอบรองชนะเลิศ
วันที่14 พฤษภาคม 2562 เวลา09:00 น.
สนาม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
0
16
12
0
0
0
28
-
เดี่ยวมือ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
0
19
15
0
0
0
34
-
คู่มือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
0
18
10
0
0
0
28
-รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา
 ธนนนท์  จิตใจภูรี
เดี่ยวมือ 1  
 สุรสิทธิ์  อริยะบารนีกุล
เดี่ยวมือ 2  
 สิรวิชญ์  โสทน
คู่มือ 1  
 ธนดล  พันธ์พานิช
คู่มือ 1  
 อานิก  พลังวชิรา
คู่มือ 2  
 ปราชญ์  ตั้งศรีรพีพันธ์
คู่มือ 2  
 อานันท์ชัย  รัตนชัยนนท์
เดี่ยวมือ 3  
 พศิน  ศรจันทร์แดง
เดี่ยวมือ 1  
 เสฎฐวุฒิ  สุวรรณมาลี
เดี่ยวมือ 2  
 สุกฤษฎิ์  เสริมวิลาสกุล
คู่มือ 1  
 ปัณณทัต  อรจันทร์
คู่มือ 1  
 เสฎฐวุฒิ  สุวรรณมาลี
คู่มือ 2  
 ศุภวิชญ์  กาญจนสุนทร
คู่มือ 2  
 สุกฤษฎิ์  เสริมวิลาสกุล
เดี่ยวมือ 3