รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย ก รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
9 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ระนอง
38
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
4
13
12
9
-
-
38
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
1
2
1
-
-
4
 
Remark :
15
ปริศนา  แนมไส
ระนอง
6
ยมลพร  สุสวาสดิ์
ระนอง
99
ธิติมา  ศรีสม
ระนอง
10
กุลลภรณ์  นิกูลวงศ์
ระนอง
11
พรธีรา  เส้งเซ่ง
ระนอง
21
ภวิศา  สิริโรจน์วรกุล
ระนอง
13
ชนภรณ์  อุปป้อ
ระนอง
28
กัลธิดา  ติงสุวาทิพย์
ระนอง
91
ปานไพลิน  เกษมสุข
ระนอง
24
แพรไพลิน  วงษาโรจน์
ระนอง
12
พลอยไพลิน  วงษาโรจน์
ระนอง
25
โชษิตา  สาคเรศ
ระนอง
   
74
อ่างทอง
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
18
12
29
15
-
-
74
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
2
4
2
2
-
-
10
 
Remark :
59
มธุรส  แดงดี
อ่างทอง
22
ใกล้รุ่ง  หวังดี
อ่างทอง
77
อารญา  ปลื้มจิตต์
อ่างทอง
55
มณฑาทิพย์  อินทรานุรักษ์
อ่างทอง
99
กัญญาภัค  รอดเเก้ว
อ่างทอง
66
พิชญาภา  เผือกรักษา
อ่างทอง
33
คันฉัตร  นิลเลิศ
อ่างทอง
11
อินทิรา  แบ่งส่วน
อ่างทอง
44
จิดาภา  สัมปชัญญสถิตย์
อ่างทอง
45
ญาดา  ศรีหารักษา
อ่างทอง
88
จิตราภรณ์  สาสุข
อ่างทอง
95
สุภัชชา  หวันหมาน
อ่างทอง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ