รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
9 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
105
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
23
16
49
17
-
-
105
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
4
3
4
2
-
-
13
 
Remark :
10
ชวิศ  ปรีชาติวงศ์
กรุงเทพมหานคร
9
หิรัญ  โบเท็ง
กรุงเทพมหานคร
8
พิชยาณัฏฐ์  จารุวัฒนพานิช
กรุงเทพมหานคร
4
รัฐกร  เอียบทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
6
อาณกร  หอมทวนลม
กรุงเทพมหานคร
12
นพเก้า  รักษ์สังข์
กรุงเทพมหานคร
5
อัครพล  หงษ์ทอง
กรุงเทพมหานคร
7
ปฏิภาณ  หงษ์ทอง
กรุงเทพมหานคร
13
นราธิป  ภาชนะกาญจน์
กรุงเทพมหานคร
11
จรัส  พุฒจันทรวงศ์
กรุงเทพมหานคร
14
ธนวัฒน์  ปรีชาหาญ
กรุงเทพมหานคร
15
จิราเมธ  หนูขาว
กรุงเทพมหานคร
   
52
เชียงใหม่
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
14
16
12
10
-
-
52
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
5
5
5
5
-
-
20
 
Remark :
2
ปิติพงษ์  กัปกัลป์
เชียงใหม่
3
ชินดิลก  อริยานนท์
เชียงใหม่
10
พรรณวัฒน์  พณะพล
เชียงใหม่
4
ณัฐภูมิ  ปันชัย
เชียงใหม่
14
พฤกษ์  บัวเดช
เชียงใหม่
5
ธรรณธร  คำวิเศษ
เชียงใหม่
11
จตุภูมิ  ทรงคำ
เชียงใหม่
9
ยติพล  เกียรติไชยาการ
เชียงใหม่
6
ณภัทร  ตันธนะ
เชียงใหม่
7
หัฏฐกรณ์  กันต์สุวรรณ์
เชียงใหม่
8
ภราดร  วูดึก
เชียงใหม่
15
ภคพล  นาคนวม
เชียงใหม่
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ