รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย ข รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 3
วันที่
9 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.
สนาม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
78
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
18
17
25
18
-
-
78
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
1
3
2
3
-
-
9
 
Remark :
13
พรรณวษา  บุญจันทร์
กรุงเทพมหานคร
99
วรัญญา  คำแดง
กรุงเทพมหานคร
77
ปิ่นมณี  ปานจันทร์
กรุงเทพมหานคร
27
วิมลรัตน์  นนทะสี
กรุงเทพมหานคร
42
สุดารัตน์  ฉัตรไธสง
กรุงเทพมหานคร
7
สุดารัตน์  พูนศรี
กรุงเทพมหานคร
33
อชิรญา  คำภีระ
กรุงเทพมหานคร
10
วรนุช  บุญคำ
กรุงเทพมหานคร
24
รวินดา  อัจจิกุล
กรุงเทพมหานคร
11
ไอลดา  ผ่องแก้ว
กรุงเทพมหานคร
69
ชุติมา  คงคากุล
กรุงเทพมหานคร
98
นันท์นภัส  พงศ์อมรนฤนาท
กรุงเทพมหานคร
   
38
ราชบุรี
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
7
8
7
16
-
-
38
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
2
2
4
2
-
-
10
 
Remark :
9
ขนิษฐดา  เทพทัศน์
ราชบุรี
6
นพรดา  สุวรรณมีระ
ราชบุรี
13
พิจิตรา  มีมงคล
ราชบุรี
15
รวิวรรณ  จันทร์ตรี
ราชบุรี
7
อาทิตยา  บางเกิดเกตุ
ราชบุรี
14
ศุภณัฐ  ซังพุก
ราชบุรี
4
ธิดารัตน์  สาวสุดชาติ
ราชบุรี
10
กานต์พิชชา  ทำดี
ราชบุรี
11
พรธีรา  ชิงภักดี
ราชบุรี
12
อรณิชา  สร้อยน้ำ
ราชบุรี
5
ณัฐิกา  รัศมี
ราชบุรี
8
วรลักษณ์  ทรัพย์จรัสแสง
ราชบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ