รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย ก รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 13
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ระนอง
47
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
8
13
14
12
-
-
47
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
3
1
2
2
-
-
8
 
Remark :
15
ปริศนา  แนมไส
ระนอง
6
ยมลพร  สุสวาสดิ์
ระนอง
99
ธิติมา  ศรีสม
ระนอง
10
กุลลภรณ์  นิกูลวงศ์
ระนอง
11
พรธีรา  เส้งเซ่ง
ระนอง
21
ภวิศา  สิริโรจน์วรกุล
ระนอง
13
ชนภรณ์  อุปป้อ
ระนอง
28
กัลธิดา  ติงสุวาทิพย์
ระนอง
91
ปานไพลิน  เกษมสุข
ระนอง
24
แพรไพลิน  วงษาโรจน์
ระนอง
12
พลอยไพลิน  วงษาโรจน์
ระนอง
25
โชษิตา  สาคเรศ
ระนอง
   
59
ระยอง
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
16
17
10
16
-
-
59
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
4
2
5
4
-
-
15
 
Remark :
2
จิรประภา  จูมคำ
ระยอง
13
ณิชากร  รำพึงกิจ
ระยอง
4
กรรณิการ์  ปิดกันภัย
ระยอง
29
อภิญญา  วงศ์สกุลสุขดี
ระยอง
96
ศศิกานต์  บุญวงค์
ระยอง
14
วันวิสาห์  ศิริมหา
ระยอง
99
นภัสสร  คงเจริญ
ระยอง
9
เกสรา  ขานยา
ระยอง
66
พัชรี  เขียวพละ
ระยอง
35
ณัฐนิชา  คำพาที
ระยอง
85
วิมลสิริ  บางน้อย
ระยอง
69
นันทกาญจน์  บุญฤทธิ์
ระยอง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ