รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 18
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.20 น.
สนาม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
เชียงใหม่
55
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
15
13
12
15
-
-
55
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
4
5
3
5
-
-
17
 
Remark :
2
ปิติพงษ์  กัปกัลป์
เชียงใหม่
3
ชินดิลก  อริยานนท์
เชียงใหม่
10
พรรณวัฒน์  พณะพล
เชียงใหม่
4
ณัฐภูมิ  ปันชัย
เชียงใหม่
14
พฤกษ์  บัวเดช
เชียงใหม่
5
ธรรณธร  คำวิเศษ
เชียงใหม่
11
จตุภูมิ  ทรงคำ
เชียงใหม่
9
ยติพล  เกียรติไชยาการ
เชียงใหม่
6
ณภัทร  ตันธนะ
เชียงใหม่
7
หัฏฐกรณ์  กันต์สุวรรณ์
เชียงใหม่
8
ภราดร  วูดึก
เชียงใหม่
15
ภคพล  นาคนวม
เชียงใหม่
   
61
ยะลา
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
12
14
18
17
-
-
61
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
5
4
5
5
-
-
19
 
Remark :
8
ธีรวงค์  จันทะพันธุ์
ยะลา
10
วาทิต  เลี้ยงพันธุ์สกุล
ยะลา
3
กล้าณรงค์  ไกรแก้ว
ยะลา
14
นัสดนัย  ศรีสุวรรณ
ยะลา
7
เจษฎา  ชัยชนากานต์
ยะลา
12
ณัฐภัทร  สามวัง
ยะลา
41
นัฐพร  ชาภูวงค์
ยะลา
77
ดลวัฒน์  ปานพิลา
ยะลา
21
ธนสาร  ฝากไทยสงห์
ยะลา
4
ภราดร  ศรีสุริยพงษ์
ยะลา
5
สายธาร  หนูชัย
ยะลา
11
อาทิตย์  กาญจนสำราญวงศ์
ยะลา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ