รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 49
วันที่
18 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.
สนาม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
48
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
7
6
16
19
-
-
48
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
2
4
5
5
-
-
16
 
Remark :
13
พรรณวษา  บุญจันทร์
กรุงเทพมหานคร
99
วรัญญา  คำแดง
กรุงเทพมหานคร
77
ปิ่นมณี  ปานจันทร์
กรุงเทพมหานคร
27
วิมลรัตน์  นนทะสี
กรุงเทพมหานคร
7
สุดารัตน์  ฉัตรไธสง
กรุงเทพมหานคร
42
สุดารัตน์  พูนศรี
กรุงเทพมหานคร
33
อชิรญา  คำภีระ
กรุงเทพมหานคร
10
วรนุช  บุญคำ
กรุงเทพมหานคร
24
รวินดา  อัจจิกุล
กรุงเทพมหานคร
11
ไอลดา  ผ่องแก้ว
กรุงเทพมหานคร
69
ชุติมา  คงคากุล
กรุงเทพมหานคร
98
นันท์นภัส  พงศ์อมรนฤนาท
กรุงเทพมหานคร
   
84
อ่างทอง
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
20
21
25
18
-
-
84
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
2
3
3
5
-
-
13
 
Remark :
59
มธุรส  แดงดี
อ่างทอง
22
ใกล้รุ่ง  หวังดี
อ่างทอง
77
อารญา  ปลื้มจิตต์
อ่างทอง
55
มณฑาทิพย์  อินทรานุรักษ์
อ่างทอง
99
กัญญาภัค  รอดเเก้ว
อ่างทอง
66
พิชญาภา  เผือกรักษา
อ่างทอง
33
คันฉัตร  นิลเลิศ
อ่างทอง
11
อินทิรา  แบ่งส่วน
อ่างทอง
44
จิดาภา  สัมปชัญญสถิตย์
อ่างทอง
45
ญาดา  ศรีหารักษา
อ่างทอง
88
จิตราภรณ์  สาสุข
อ่างทอง
95
สุภัชชา  หวันหมาน
อ่างทอง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ