ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 15:15 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ -
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 16:14 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ -
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 7 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ -
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 7 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ -
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 13:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ -
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 7 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 7 เหรียญ