ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 15:40 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 16:00 ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 6 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 16:40 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 16:40 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 6 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 15:50 ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 16:00 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 6 เหรียญ