ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 18:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ - ชลบุรี  vs ระยอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 18:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 4 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ - อ่างทอง  vs นครปฐม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 11:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 4 เหรียญ