ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 15:05 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 15:15 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 15:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 15:45 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 16:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 38 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 38 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 15:15 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 15:45 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 16:15 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 16:45 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 17:15 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 18:15 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 18:25 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 38 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 15:10 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 15:20 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 15:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 15:40 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 15:55 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 18:20 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 18:40 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 38 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 15:10 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 61 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 15:20 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 15:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 15:40 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 15:50 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 38 เหรียญ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:35 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 14:45 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง น้ำหนัก 73 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 14:55 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 15:05 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 41-45 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 15:15 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 38 เหรียญ