ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:30 กรีฑา - เดิน 10,000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 08:00 จักรยาน - ประเภทถนน อินไลน์เรส - ชาย (118.2 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
ถนนหมายเลข 21 - 226 คลองส่งน้ำห้วยจรเข้มาก -บ้านปรุ
3 08:40 กรีฑา - วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 09:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 09:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 09:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 81 กก. - หญิง เกิน 76 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 09:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 81 กก. - หญิง เกิน 76 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 09:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 81 กก. - หญิง เกิน 76 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นสตรี 25 เมตร 60 นัด บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
10 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นสตรี 25 เมตร 60 นัด ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
11 09:00 ยิงปืน - ปืนยาวอัดม 10 เมตร 40 นัด บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
12 09:00 ยิงปืน - ปืนยาวอัดม 10 เมตร 40 นัด ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
13 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาพลอง (กุ่นซู่) บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
14 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาทวน (เชียงซู่) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
15 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ไท่จี๋เจี้ยน - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
16 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
17 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลากระบี่(เจี้ยนซู่) บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
18 09:40 กรีฑา - ขว้างจักร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 10.00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 87 กก. - หญิง เกิน 81 กก. ไม่เกิน 87 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 10:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 10:00 ยกน้ำหนัก - สแนทซ์ - รุ่น 87 กก. - หญิง เกิน 81 กก. ไม่เกิน 87 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 10:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 87 กก. - หญิง เกิน 81 กก. ไม่เกิน 87 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 10:00 ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม A  รอบชิงชนะเลิศ - ชลบุรี  vs ตรัง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 10:00 ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม B  รอบชิงชนะเลิศ - ชลบุรี  vs ตรัง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 11:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.  รอบชิงชนะเลิศ - ลพบุรี  vs นนทบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
26 11:00 เทควันโด - รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
27 13:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ชายเดี่ยว (ชาย 1 คน)  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
28 13:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ - ชุมพร  vs นครศรีธรรมราช
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 13:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ - จันทบุรี  vs มุกดาหาร
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ - พิจิตร  vs สุรินทร์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 13:00 ยกน้ำหนัก - สแนทซ์ - รุ่น 109 กก. - ชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 13:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 109 กก. - ชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 13:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม - รุ่น 109 กก. - ชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 13:00 ยกน้ำหนัก - สแนทซ์ - รุ่น 109 กก. ขึ้นไป - ชาย เกิน 109 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 13:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 109 กก ขึ้นไป. - ชาย เกิน 109 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
36 13:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม - รุ่น 109 กก. ขึ้นไป - ชาย เกิน เกิน 109 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
37 14:00 กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
38 14:00 กรีฑา - กระโดดสูง - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
39 14:30 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น เกิน 87 กก. - หญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
40 14:30 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 87 กก. - หญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
41 14:30 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม - รุ่น เกิน 87 กก. - หญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
42 15:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.  รอบชิงชนะเลิศ - ชุมพร  vs พระนครศรีอยุธยา
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
43 15:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ - สมุทรปราการ  vs ปทุมธานี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
44 15:00 เทควันโด - รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ - นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
45 15:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - ฉะเชิงเทรา  vs ชลบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
46 15:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน  รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
47 15:00 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม A  รอบชิงชนะเลิศ - ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
48 15:00 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม B  รอบชิงชนะเลิศ - ชลบุรี  vs ตรัง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49 15:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
50 15:10 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 61 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
51 15:20 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
52 15:30 กรีฑา - วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
53 15:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
54 15:40 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
55 15:45 กรีฑา - วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
56 15:50 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย A
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
57 16:00 กรีฑา - อัฏฐกรีฑา - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
58 16:00 เพาะกาย - ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 ซม. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
59 16:00 เพาะกาย - ฟิตเนสหญิง รุ่น Open  รอบชิงชนะเลิศ
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
60 16:00 เพาะกาย - โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 เซนติเมตร ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
61 16:00 เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
62 16:00 เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 ซม.ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
63 16:00 เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
64 16:00 เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.เกิน 70 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
65 16:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ราชสีห์ - Obstacle ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามฟุตซอล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
66 16:15 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
67 16:30 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
68 16:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
69 16:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
70 16:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
71 16:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
72 16:30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
73 16:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
74 16:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
75 16:40 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
76 16:40 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
77 18:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ราชสีห์ - Obstacle ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามฟุตซอล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 77 เหรียญ