รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย 1 รอบ รอบแรก ฮีท .None
วันที่
9 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
นครราชสีมา
2
 
   
 
ครึ่งหลัง
อรรถวุฒิ สอนจิตต์ 52'
วัชรสกุล ภูมิสถาน 75'

ใบเหลือง
ดิษยนันท์ เมยขุนทด 27'

Remark :
4
ศุภกฤต  ดงจารย์
นครราชสีมา
7
ชิติพัทธ์  พลวิเวก
นครราชสีมา
6
ชนะสิบทิศ  เอื้อเฟื้อ
นครราชสีมา
18
กิตติวุฒิ  หวังอ้อมกลาง
นครราชสีมา
17
ศิรสิทธิ์  โฮชิน
นครราชสีมา
8
ดิษยนันท์  เมยขุนทด
นครราชสีมา
16
ธนกรณ์  ดวงมาลัย
นครราชสีมา
15
ศิกษก  นนทวงษ์
นครราชสีมา
14
วุฒิพงค์  พูนศรี
นครราชสีมา
9
พลวัฒน์  ดำนอก
นครราชสีมา
2
อรรถวุฒิ  สอนจิตต์
นครราชสีมา
11
วรเมธา  ยอดลองเมือง
นครราชสีมา
10
พีรพัฒน์  นันทจักษ์
นครราชสีมา
13
ชาคริต  โภคทรัพย์
นครราชสีมา
12
ฤทธิไกร  แก้วศิลา
นครราชสีมา
5
วัชรสกุล  ภูมิสถาน
นครราชสีมา
3
เวชพิสิฐ  วังสระ
นครราชสีมา
1
เอกชัย  ศรีแสงจันทร์
นครราชสีมา
   
 
1
สมุทรปราการ
 
   
 
ครึ่งแรก
เปรมศักดิ์ ลำนวน 17'

ใบเหลือง
เปรมศักดิ์ ลำนวน 45+2'
ชัยวัฒน์ หนักแน่น 60'

ใบเหลืองแดง
ชัยวัฒน์ หนักแน่น 89'

Remark :
19
จารุวัฒน์  ไผ่ป้อง
สมุทรปราการ
16
อาทิตย์  แพทย์นาดี
สมุทรปราการ
10
ชัยวัฒน์  แซ่ใช่
สมุทรปราการ
5
ณชรินทร์  อมรชัยวรสกุล
สมุทรปราการ
12
ศิวานนท์  เหลืองพล
สมุทรปราการ
15
ศุภกรณ์  นุชวิจิตร
สมุทรปราการ
21
จตุพร  นพคุณ
สมุทรปราการ
1
เมืองไทย  ภู่กัน
สมุทรปราการ
13
นพกร  แก่นมั่น
สมุทรปราการ
23
ฐิติพันธ์  โพธิ์พเนา
สมุทรปราการ
14
ภูธาร  กิ่งพาน
สมุทรปราการ
17
สุรโรจน์  กอมณี
สมุทรปราการ
4
อนุวัฒน์  กาลจักษ์
สมุทรปราการ
3
เปรมศักดิ์  ลำนวน
สมุทรปราการ
2
ธนวัฒน์  จันเพ็ง
สมุทรปราการ
9
ปรเมศวร์  ตุหรัน
สมุทรปราการ
7
ชัยวัฒน์  หนักแน่น
สมุทรปราการ
18
พงศกร  คงเสน
สมุทรปราการ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม