รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย ก รอบ รอบสอง ฮีท .None
วันที่
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
ปัตตานี
1
 
   
 
ครึ่งหลัง
อันวา สามะอาลี 89'

Remark :
19
อัมรินทร์  สุขคำ
ปัตตานี
1
มูฮัมหมัด  มามะ
ปัตตานี
8
อับดุลรอนิง  มะแซ
ปัตตานี
20
ฮาฟิซ  แวยามา
ปัตตานี
7
อันวา  สามะอาลี
ปัตตานี
22
อดิศร  บานแย้ม
ปัตตานี
21
อับดุรเราะฮมาน  อาแวกะจิ
ปัตตานี
13
ซาฟูวัน  ยุโซะ
ปัตตานี
6
ลุตฟี  มะเซง
ปัตตานี
18
อิบรอเฮง  โต๊ะเจ๊ะ
ปัตตานี
9
มูฮาหมัด  สะแลแม
ปัตตานี
12
นายฮากีมี  ดอเล๊าะ
ปัตตานี
17
ฮัสฟานตร์  มะสะ
ปัตตานี
11
อูมัร  เจ๊ะเล็าะ
ปัตตานี
15
ซัมซูดิน  อาแซ
ปัตตานี
14
ต่วนมูฮัมหมัดฟัยซัม  นิเล๊าะ
ปัตตานี
5
กรินทร์  รัตนะพงค์
ปัตตานี
10
อาหะหมัด  ยูนุ๊
ปัตตานี
   
 
3
สมุทรปราการ
 
   
 
ครึ่งหลัง
ภูธาร กิ่งพาน 66'
เปรมศักดิ์ ลำนวน 69'
ภูธาร กิ่งพาน 71'

ใบเหลือง
จตุพร นพคุณ 24'
อนุวัฒน์ กาลจักษ์ 61'

Remark :
19
จารุวัฒน์  ไผ่ป้อง
สมุทรปราการ
16
อาทิตย์  แพทย์นาดี
สมุทรปราการ
10
ชัยวัฒน์  แซ่ใช่
สมุทรปราการ
5
ณชรินทร์  อมรชัยวรสกุล
สมุทรปราการ
12
ศิวานนท์  เหลืองพล
สมุทรปราการ
15
ศุภกรณ์  นุชวิจิตร
สมุทรปราการ
21
จตุพร  นพคุณ
สมุทรปราการ
1
เมืองไทย  ภู่กัน
สมุทรปราการ
13
นพกร  แก่นมั่น
สมุทรปราการ
23
ฐิติพันธ์  โพธิ์พเนา
สมุทรปราการ
14
ภูธาร  กิ่งพาน
สมุทรปราการ
17
สุรโรจน์  กอมณี
สมุทรปราการ
4
อนุวัฒน์  กาลจักษ์
สมุทรปราการ
3
เปรมศักดิ์  ลำนวน
สมุทรปราการ
2
ธนวัฒน์  จันเพ็ง
สมุทรปราการ
9
ปรเมศวร์  ตุหรัน
สมุทรปราการ
7
ชัยวัฒน์  หนักแน่น
สมุทรปราการ
18
พงศกร  คงเสน
สมุทรปราการ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม