รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย ข รอบ รอบสอง ฮีท .None
วันที่
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
ขอนแก่น
2
 
   
 
เตะจุดโทษ
กิตติชัย ยมโคตร '
วิโรจน์ คะเณเร็ว '

ใบเหลือง
นทีธร เคนวัน 55'
สหรัฐ มังสา 69'

Remark :
10
ชูคิด  วรรณประเภา
ขอนแก่น
3
จิรกิตต์  มีใส
ขอนแก่น
6
รัฐพล  ภูผารส
ขอนแก่น
13
จิรพัฒน์  สมใจ
ขอนแก่น
4
นทีธร  เคนวัน
ขอนแก่น
16
ธีรเทพ  สอนอ้น
ขอนแก่น
2
วิโรจน์  คะเณเร็ว
ขอนแก่น
12
บุญฤทธิ์  มาศยคง
ขอนแก่น
11
ธนภัทร  สุวรรณทา
ขอนแก่น
7
ธีรเทพ  หวานแหลม
ขอนแก่น
15
อภินันท์  พุทธวงษ์
ขอนแก่น
8
ปฏิภาณ  พันธ์เพชร
ขอนแก่น
1
อรรคชัย  สุขกำเนิด
ขอนแก่น
5
ศุภศักดิ์  มะโพธิ์ศรี
ขอนแก่น
14
ธนภัทร  มัครมย์
ขอนแก่น
9
สหรัฐ  มังสา
ขอนแก่น
18
ชนายุทธ  ผลจังหรีด
ขอนแก่น
17
กิตติชัย  ยมโคตร
ขอนแก่น
   
 
4
นครราชสีมา
 
   
 
เตะจุดโทษ
อรรถวุฒิ สอนจิตต์ '
เวชพิสิฐ วังสระ '
พลวัฒน์ ดำนอก '
พีรพัฒน์ นันทจักษ์ '

Remark :
4
ศุภกฤต  ดงจารย์
นครราชสีมา
7
ชิติพัทธ์  พลวิเวก
นครราชสีมา
6
ชนะสิบทิศ  เอื้อเฟื้อ
นครราชสีมา
18
กิตติวุฒิ  หวังอ้อมกลาง
นครราชสีมา
17
ศิรสิทธิ์  โฮชิน
นครราชสีมา
16
ธนกรณ์  ดวงมาลัย
นครราชสีมา
15
ศิกษก  นนทวงษ์
นครราชสีมา
14
วุฒิพงค์  พูนศรี
นครราชสีมา
9
พลวัฒน์  ดำนอก
นครราชสีมา
2
อรรถวุฒิ  สอนจิตต์
นครราชสีมา
11
วรเมธา  ยอดลองเมือง
นครราชสีมา
10
พีรพัฒน์  นันทจักษ์
นครราชสีมา
13
ชาคริต  โภคทรัพย์
นครราชสีมา
12
ฤทธิไกร  แก้วศิลา
นครราชสีมา
5
วัชรสกุล  ภูมิสถาน
นครราชสีมา
3
เวชพิสิฐ  วังสระ
นครราชสีมา
1
เอกชัย  ศรีแสงจันทร์
นครราชสีมา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม