รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
18 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
กรุงเทพมหานคร
3
 
   
 
ครึ่งหลัง
เพ็ญพิชชา ไชยสีดา 73'

เตะจุดโทษ
พรชิตา แท่นประทุม 90'
อาริตา มัจฉาวานิช 90'

ใบเหลือง
กฤติมา สมศรี 29'

Remark :
18
ธัญญาณี  ฟองลมุน
กรุงเทพมหานคร
17
ชัชวัลย์  รอดทอง
กรุงเทพมหานคร
10
เพ็ญพิชชา  ไชยสีดา
กรุงเทพมหานคร
5
อาทิตยา  อัยสานนท์
กรุงเทพมหานคร
4
ธัญชนก  งามคณะ
กรุงเทพมหานคร
15
จรรยพร  ภูมัง
กรุงเทพมหานคร
1
สรัญญา  ตันติวัฒนสุทธิ
กรุงเทพมหานคร
16
สุภาพร  อินทรประสิทธิ์
กรุงเทพมหานคร
3
ธวันรัตน์  พรมทอง
กรุงเทพมหานคร
12
สรัลชนา  บำรุงวุฒิ
กรุงเทพมหานคร
8
กฤติมา  สมศรี
กรุงเทพมหานคร
11
ภรทิพย์  ทองวิจิตร
กรุงเทพมหานคร
14
พรชิตา  แท่นประทุม
กรุงเทพมหานคร
9
ธัญธร  เชื้อมั่น
กรุงเทพมหานคร
2
ญดาพร  มีลุน
กรุงเทพมหานคร
7
สมัญญา  ภูรวัลย์
กรุงเทพมหานคร
6
อาริตา  มัจฉาวานิช
กรุงเทพมหานคร
13
ปณิฎฐา  จีรัตนะภวิบูล
กรุงเทพมหานคร
   
 
5
นครศรีธรรมราช
 
   
 
ครึ่งหลัง
จิรภาพร ดำหาย 64'

เตะจุดโทษ
ตรีสรา เกตกาญจน์ 90'
สุภาวดี คีรีวงค์ 90'
สุดารัตน์ สำหนาว 90'
อริษา ไกรนรา 90'

Remark :
15
จณิษา  ชื่นอารมณ์
นครศรีธรรมราช
11
นฤพร  แก้วคูณ
นครศรีธรรมราช
18
ธิดารัตน์  เพิ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
14
ชฎานุช  ตันติภาธร
นครศรีธรรมราช
10
อริษา  ไกรนรา
นครศรีธรรมราช
4
ตรีสรา  เกตกาญจน์
นครศรีธรรมราช
17
เมจิรา  ถนอมสิน
นครศรีธรรมราช
8
จิรภาพร  ดำหาย
นครศรีธรรมราช
9
สุดารัตน์  สำหนาว
นครศรีธรรมราช
5
ขวัญนภา  ทำการเหมาะ
นครศรีธรรมราช
16
นริศรา  ใจชื่อสัตย์
นครศรีธรรมราช
7
สุภาวดี  คีรีวงค์
นครศรีธรรมราช
1
รวิสรา  พืชผล
นครศรีธรรมราช
12
สุพัสตรา  แซ่ด่าน
นครศรีธรรมราช
3
กรกนก  ทองเกิด
นครศรีธรรมราช
2
สตกมล  จันทร์ลำภู
นครศรีธรรมราช
6
อทิตยา  ทองหีด
นครศรีธรรมราช
13
อัยดา  เปี่ยมยา
นครศรีธรรมราช
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม