รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย 1 .None
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
กรุงเทพมหานคร
6
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
3
3
-
-
2
-
 
ครึ่งแรก
ธีรศักดิื เผยพิมาย 8'
ธีรศักดิื เผยพิมาย 16'
ณัฐชา ปัญญามงคล 17'

ครึ่งหลัง
ธราดล ห่วงวิเชียร 31'
ธีรศักดิื เผยพิมาย 27'
ภูมินทร์ สายลุน 23'

ใบเหลือง
กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ 13'
พันเพชร นนทะวงษ์ 31'

Remark :
5
พันเพชร  นนทะวงษ์
กรุงเทพมหานคร  
10
กฤษณ์  อรัญสัญญาลักษณ์
กรุงเทพมหานคร  
14
ณชนน  แสงทอง
กรุงเทพมหานคร  
9
ณัฐพล  พรมมาลี
กรุงเทพมหานคร  
12
อลงกรณ์  มาดคำมี
กรุงเทพมหานคร  
11
อัยย์ดิน  แสงจินดา
กรุงเทพมหานคร  
8
ธราดล  ห่วงวิเชียร
กรุงเทพมหานคร  
6
ธีรศักดิื  เผยพิมาย
กรุงเทพมหานคร  
3
นนท์ธนัช  สุขสนธิสมบูรณ์
กรุงเทพมหานคร  
4
ภูมินทร์  สายลุน
กรุงเทพมหานคร  
2
ตะวัน  จันทะเสน
กรุงเทพมหานคร  
1
ณัฐชา  ปัญญามงคล
กรุงเทพมหานคร  
7
พันธกานต์  กสิคุณ
กรุงเทพมหานคร  
13
ศุภโชค  เสถียรมงคล
กรุงเทพมหานคร  
5
สมุทรสาคร
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
3
2
-
-
3
-
 
ครึ่งแรก
ภูธิป รุจิฉาย 12'
ธวัชชัย เข็มรักษ์ 17'
อนุชิต ทองเกื้อ 15'

ครึ่งหลัง
ภูธิป รุจิฉาย 38'
ภูธิป รุจิฉาย 39'

ใบเหลือง
อนุชิต ทองเกื้อ 10'
ธีรภัทร ตันเจริญ 35'
ธนวัฒน์ เพ็งแก้ว 20'

Remark :
11
ธนวัฒน์  เพ็งแก้ว
สมุทรสาคร  
13
ปฏิพล  ก้อนทอง
สมุทรสาคร  
15
วายุ  พรมชาติ
สมุทรสาคร  
3
กิตติศักดิ์  บ่อเงินนันทพงศ์
สมุทรสาคร  
8
ธวัชชัย  เข็มรักษ์
สมุทรสาคร  
10
วราวุฒ  เชียงเพี้ยน
สมุทรสาคร  
1
ญาณวรุตม์  คู่กระสังข์
สมุทรสาคร  
7
ภูธิป  รุจิฉาย
สมุทรสาคร  
5
จิรายุ  พะโยพัด
สมุทรสาคร  
2
ธีรภัทร  ตันเจริญ
สมุทรสาคร  
4
ศตวรรษ  สุนทร
สมุทรสาคร  
9
ณัฐฐวุฒิ  เรียมมนตรี
สมุทรสาคร  
12
ธานินทร์  ยอดจิ่ม
สมุทรสาคร  
6
อนุชิต  ทองเกื้อ
สมุทรสาคร  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye
โดนตัดสิทธิ์ - โดนตัดสิทธิ์