รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบสอง สาย ก คู่ที่ 29
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
กรุงเทพมหานคร
6
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
6
-
-
-
-
 
ครึ่งหลัง
ณัฐพล พรมมาลี 28'
ธราดล ห่วงวิเชียร 29'
พันธกานต์ กสิคุณ 32'
ศุภโชค เสถียรมงคล 35'
ภูมินทร์ สายลุน 37'
ภูมินทร์ สายลุน 38'

Remark :
5
พันเพชร  นนทะวงษ์
กรุงเทพมหานคร  
14
ณชนน  แสงทอง
กรุงเทพมหานคร  
9
ณัฐพล  พรมมาลี
กรุงเทพมหานคร  
12
อลงกรณ์  มาดคำมี
กรุงเทพมหานคร  
11
อัยย์ดิน  แสงจินดา
กรุงเทพมหานคร  
8
ธราดล  ห่วงวิเชียร
กรุงเทพมหานคร  
6
ธีรศักดิื  เผยพิมาย
กรุงเทพมหานคร  
3
นนท์ธนัช  สุขสนธิสมบูรณ์
กรุงเทพมหานคร  
4
ภูมินทร์  สายลุน
กรุงเทพมหานคร  
2
ตะวัน  จันทะเสน
กรุงเทพมหานคร  
1
ณัฐชา  ปัญญามงคล
กรุงเทพมหานคร  
7
พันธกานต์  กสิคุณ
กรุงเทพมหานคร  
13
ศุภโชค  เสถียรมงคล
กรุงเทพมหานคร  
0
นครปฐม
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
-
-
-
-
-
 
ครึ่งหลัง

Remark :
12
กิตติกานต์  นงนุช
นครปฐม  
3
ศุภณัฐ  ประหยัด
นครปฐม  
7
พลากร  โภยนอก
นครปฐม  
11
พีรดนย์  พร้าวไธสง
นครปฐม  
8
ดนัย  สุขประเดม
นครปฐม  
2
ภูดนัย  พันธ์ฉลาด
นครปฐม  
9
ณัฐพล  อินทร์ประสิทธิ์
นครปฐม  
1
สุรสิทธิ์  เนตรแสงสี
นครปฐม  
5
ชานน  กล้าหาญ
นครปฐม  
10
กรวิชญ์  คำจันทร์
นครปฐม  
13
จักรกฤษณ์  หนูจันทร์
นครปฐม  
4
อิทธิกร  จารุเมฆิน
นครปฐม  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye
โดนตัดสิทธิ์ - โดนตัดสิทธิ์