รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ วันที่ 2 ฮีท .None
วันที่
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
1
จิรสุดา  ขุนารักษ์
สระบุรี
สระบุรี
70
73
-
-
143
2
สุรภา  จันทมุณี
สงขลา
สงขลา
73
73
-
-
146
4
บุษกร  มูลฟอง
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
75
76
-
-
151
6
มธุสร  รอดเณร
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
78
75
-
-
153
13
อลิศา  อินทร์ประสิทธิ์
สระบุรี
สระบุรี
80
75
-
-
155
3
นรมล  นุชศิลา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
75
80
-
-
155
10
ชนกมณีษ์  เจริญพัฒนาสถิตย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
79
76
-
-
155
11
ธนานา  คชสารมณี
เชียงใหม่
เชียงใหม่
80
76
-
-
156
9
วรวลัญช์  ศิวายพรมหมณ์
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
79
77
-
-
156
16
ชนกนันท์  พวงมะเดื่อ
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
81
75
-
-
156
12
แพรว  นนทรักส์
ลำปาง
ลำปาง
80
77
-
-
157
5
ฐิตาพร  สายทิพย์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
76
81
-
-
157
8
ธัญธิตา  อังศุศรีวงศ์
นนทบุรี
นนทบุรี
78
79
-
-
157
7
ณัชชารีย์  ฐานชิตนิธิธันยา
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
78
80
-
-
158
18
บุญสิตา  บุญโต
สระบุรี
สระบุรี
82
77
-
-
159
21
มัทนี  พันธุ์ดี
นนทบุรี
นนทบุรี
84
77
-
-
161
19
บัณฑิตา  พรจรัสกุล
นครราชสีมา
นครราชสีมา
83
81
-
-
164
20
มานียา  อินทรธนู
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
83
82
-
-
165
22
ชนกพิสุทฑ์  เจริญพัฒนาสถิตย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
84
81
-
-
165
15
ปรายฝน  พรหมอ่อน
สงขลา
สงขลา
81
85
-
-
166
17
ปัทมาวดี  กิตติกนก
เชียงใหม่
เชียงใหม่
82
84
-
-
166
25
สุพัชนันต์  บุญจีน
เชียงราย
เชียงราย
87
84
-
-
171
23
จิดาภา  คิดการ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
86
86
-
-
172
26
สรัลพร  เกตุสุวรรณ์
สงขลา
สงขลา
88
86
-
-
174
24
ธวัลหทัย  กาบคำ
เชียงราย
เชียงราย
86
88
-
-
174
27
กนกรักษ์  สุดประเสริฐ
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
88
87
-
-
175
28
ลลิภัทราลดา  พุทโธสง
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
111
113
-
-
224
14
ปราง  โชติบาง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
81
-
-
-
-
29
เมียวนา  อุปนันชัย
เชียงราย
เชียงราย
-
-
-
-
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
DQ -
WD -