รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ กอล์ฟ - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ วันที่ 2 ฮีท .None
วันที่
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
1
จิรสุดา  ขุนารักษ์
สระบุรี
สระบุรี
บุญสิตา  บุญโต
สระบุรี
สระบุรี
อลิศา  อินทร์ประสิทธิ์
สระบุรี
สระบุรี
150
148
-
-
298
5
มธุสร  รอดเณร
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
กนกรักษ์  สุดประเสริฐ
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ชนกนันท์  พวงมะเดื่อ
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
159
150
-
-
309
2
สุรภา  จันทมุณี
สงขลา
สงขลา
สรัลพร  เกตุสุวรรณ์
สงขลา
สงขลา
ปรายฝน  พรหมอ่อน
สงขลา
สงขลา
154
158
-
-
312
3
ณัชชารีย์  ฐานชิตนิธิธันยา
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ชนกมณีษ์  เจริญพัฒนาสถิตย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ชนกพิสุทฑ์  เจริญพัฒนาสถิตย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
157
156
-
-
313
7
มัทนี  พันธุ์ดี
นนทบุรี
นนทบุรี
ธัญธิตา  อังศุศรีวงศ์
นนทบุรี
นนทบุรี
162
156
-
-
318
6
ปราง  โชติบาง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ปัทมาวดี  กิตติกนก
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ธนานา  คชสารมณี
เชียงใหม่
เชียงใหม่
161
160
-
-
321
4
บัณฑิตา  พรจรัสกุล
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ฐิตาพร  สายทิพย์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
จิดาภา  คิดการ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
159
162
-
-
321
8
วรวลัญช์  ศิวายพรมหมณ์
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
มานียา  อินทรธนู
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
162
159
-
-
321
9
เมียวนา  อุปนันชัย
เชียงราย
เชียงราย
สุพัชนันต์  บุญจีน
เชียงราย
เชียงราย
ธวัลหทัย  กาบคำ
เชียงราย
เชียงราย
173
172
-
-
345
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
DQ -
WD -