รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
1
จิรสุดา  ขุนารักษ์
สระบุรี
สระบุรี
70
73
77
-
220
Gold
2
สุรภา  จันทมุณี
สงขลา
สงขลา
73
73
77
-
223
Silver
3
บุษกร  มูลฟอง
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
75
76
73
-
224
Bronze
5
ชนกมณีษ์  เจริญพัฒนาสถิตย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
79
76
71
-
226
4
มธุสร  รอดเณร
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
78
75
74
-
227
7
นรมล  นุชศิลา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
75
80
74
-
229
12
แพรว  นนทรักส์
ลำปาง
ลำปาง
80
77
73
-
230
6
อลิศา  อินทร์ประสิทธิ์
สระบุรี
สระบุรี
80
75
75
-
230
13
ฐิตาพร  สายทิพย์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
76
81
76
-
233
8
ชนกนันท์  พวงมะเดื่อ
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
81
75
79
-
235
10
วรวลัญช์  ศิวายพรมหมณ์
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
79
77
81
-
237
17
บัณฑิตา  พรจรัสกุล
นครราชสีมา
นครราชสีมา
83
81
73
-
237
9
ธนานา  คชสารมณี
เชียงใหม่
เชียงใหม่
80
76
81
-
237
11
ธัญธิตา  อังศุศรีวงศ์
นนทบุรี
นนทบุรี
78
79
81
-
238
15
บุญสิตา  บุญโต
สระบุรี
สระบุรี
82
77
81
-
240
18
ชนกพิสุทฑ์  เจริญพัฒนาสถิตย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
84
81
76
-
241
21
ปัทมาวดี  กิตติกนก
เชียงใหม่
เชียงใหม่
82
84
77
-
243
20
ปรายฝน  พรหมอ่อน
สงขลา
สงขลา
81
85
80
-
246
16
มัทนี  พันธุ์ดี
นนทบุรี
นนทบุรี
84
77
87
-
248
23
จิดาภา  คิดการ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
86
86
80
-
252
19
มานียา  อินทรธนู
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
83
82
88
-
253
24
สรัลพร  เกตุสุวรรณ์
สงขลา
สงขลา
88
86
80
-
254
22
สุพัชนันต์  บุญจีน
เชียงราย
เชียงราย
87
84
90
-
261
26
กนกรักษ์  สุดประเสริฐ
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
88
87
87
-
262
27
ลลิภัทราลดา  พุทโธสง
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
111
113
104
-
328
14
ณัชชารีย์  ฐานชิตนิธิธันยา
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
78
80
-
-
-
25
ธวัลหทัย  กาบคำ
เชียงราย
เชียงราย
86
88
-
-
-
28
ปราง  โชติบาง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
81
-
-
-
-
29
เมียวนา  อุปนันชัย
เชียงราย
เชียงราย
-
-
-
-
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
DQ -
WD -