รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ กอล์ฟ - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
1
จิรสุดา  ขุนารักษ์
สระบุรี
สระบุรี
บุญสิตา  บุญโต
สระบุรี
สระบุรี
อลิศา  อินทร์ประสิทธิ์
สระบุรี
สระบุรี
150
148
152
-
450
Gold
4
ณัชชารีย์  ฐานชิตนิธิธันยา
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ชนกมณีษ์  เจริญพัฒนาสถิตย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ชนกพิสุทฑ์  เจริญพัฒนาสถิตย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
157
156
147
-
460
Silver
2
มธุสร  รอดเณร
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
กนกรักษ์  สุดประเสริฐ
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ชนกนันท์  พวงมะเดื่อ
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
159
150
153
-
462
Bronze
3
สุรภา  จันทมุณี
สงขลา
สงขลา
สรัลพร  เกตุสุวรรณ์
สงขลา
สงขลา
ปรายฝน  พรหมอ่อน
สงขลา
สงขลา
154
158
157
-
469
8
บัณฑิตา  พรจรัสกุล
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ฐิตาพร  สายทิพย์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
จิดาภา  คิดการ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
159
162
149
-
470
7
ปราง  โชติบาง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ปัทมาวดี  กิตติกนก
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ธนานา  คชสารมณี
เชียงใหม่
เชียงใหม่
161
160
158
-
479
5
มัทนี  พันธุ์ดี
นนทบุรี
นนทบุรี
ธัญธิตา  อังศุศรีวงศ์
นนทบุรี
นนทบุรี
162
156
168
-
486
6
วรวลัญช์  ศิวายพรมหมณ์
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
มานียา  อินทรธนู
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
162
159
169
-
490
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
DQ -
WD -