รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 6
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
กรุงเทพมหานคร
20
 
 
Remark :
ปรียาภรณ์  งามดี
กรุงเทพมหานคร  
กัญญารัตน์  บูชา
กรุงเทพมหานคร  
ฐานิยา  ปราบคนชั่ว
กรุงเทพมหานคร  
เกษราภรณ์  มูลจันทร์
กรุงเทพมหานคร  
สมฤดี  เพ็ชรทองคำ
กรุงเทพมหานคร  
นวรัตน์  เพ็ชรทองคำ
กรุงเทพมหานคร  
เบญญาภา  วงค์สะอาด
กรุงเทพมหานคร  
อินทิรา  โรมจุมจัง
กรุงเทพมหานคร  
ไปรยา  เปรมสมิติ
กรุงเทพมหานคร  
กนกพร  วงศ์สวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร  
อมรพรรณ  น้อยมงคล
กรุงเทพมหานคร  
ธันยา  ห่างกลาง
กรุงเทพมหานคร  
อารีรัตน์  หลวงพิบูรณ์
กรุงเทพมหานคร  
อชิรญาณ์  บุญเอนก
กรุงเทพมหานคร  
ญาณภา  อภิรมย์ภิญโญ
กรุงเทพมหานคร  
ปรัชญาภรณ์  สุวรรณแย้ม
กรุงเทพมหานคร  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
11
9
-
39
ขอนแก่น
 
 
Remark :
บุษราคัม  เหลาขัติยะ
ขอนแก่น  
จิรวรรณ  ภู่เสวก
ขอนแก่น  
ปภัสราภรณ์  โนนสงคราม
ขอนแก่น  
นันทิกา  ปัญญาคิด
ขอนแก่น  
มธุรดา  แก้วล้วน
ขอนแก่น  
ณัทพร  ขวัญจับ
ขอนแก่น  
อพิญญา  ชัยน้อย
ขอนแก่น  
พรไพลิน  ประสมศรี
ขอนแก่น  
ฌัชฎาภรณ์  ชัชวาลย์
ขอนแก่น  
กมลวรรณ  ศรีพอ
ขอนแก่น  
ชฎาพร  แสนศรี
ขอนแก่น  
กาญจนา  สามขุนทด
ขอนแก่น  
ปิยะนุช  ทะทุมมา
ขอนแก่น  
อภิญญา  ศรสิงห์
ขอนแก่น  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
18
21
-
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
Qx - Quarter Time
M/A - Made/Attempts
DR - Defensive
TO - Turnovers
PF - Fouls
OTx - Prolongation
(I) - Injured
TOT - Total Rebounds
ST - Steals
FO - Fouls On
* - Starters
MIN - Minutes Played
OR - Offensive Rebounds
AS - Assists
BS - Blocked Shots
PTS - Points
G/S - Goals/Shots
6m - 6-metre Shots
7m - 7-metre Shots
9m - 9-metre Shots
Wing - Wing Shots
FB - Fast Breaks
BT - Breakthroughs
Y - Yellow Cards
R - Red Cards
EX - Exclusions
S/S - Saves/Shots
ชนะ BYE - ชนะ BYE