รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 9
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นครสวรรค์
29
 
 
Remark :
ปาริชาติ  สิมผิว
นครสวรรค์  
ชนิสรา  ไตรเดชา
นครสวรรค์  
พรภิรมย์  เรือนทิพย์
นครสวรรค์  
พรสวรรค์  กลางสุวรรณ
นครสวรรค์  
กัลยาณี  พรมพินิจ
นครสวรรค์  
สุดารัตน์  กรนิรัตน์
นครสวรรค์  
เมมะนี  มะโนใจ
นครสวรรค์  
ปนัดดา  คำไพรินทร์
นครสวรรค์  
ศิริภิมล  พรมมี
นครสวรรค์  
ศิริญญา  ขวัญปัง
นครสวรรค์  
สุนิสา  สุวรรณนำปน
นครสวรรค์  
รุจิมาภรณ์  ใจตรง
นครสวรรค์  
รสสุคนธ์  บุญเรือง
นครสวรรค์  
จรัญพร  เพียสังกะ
นครสวรรค์  
ธนาวดี  บัวบาน
นครสวรรค์  
วรรณวิสา  ภูบัวดวง
นครสวรรค์  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
11
18
-
39
ศรีสะเกษ
 
 
Remark :
วรรณา  บุตรจันทร์
ศรีสะเกษ  
เปี่ยมปิติพร  ทรงศรีสวัสดิ์
ศรีสะเกษ  
ศศิวิมล  ทาสีดา
ศรีสะเกษ  
ณัฐรัตน์  เหลืองอ่อน
ศรีสะเกษ  
สายน้ำ  จำปาทอง
ศรีสะเกษ  
ณิชาดา  วชิมาเภท
ศรีสะเกษ  
มนทกานต์  กล่อมจิตร
ศรีสะเกษ  
กรชา  กันเพ็ง
ศรีสะเกษ  
พิกุล  ระยับศรี
ศรีสะเกษ  
เพชรา  ไกรวิเศษ
ศรีสะเกษ  
ฐิตินันท์  กลิ่นมาลัย
ศรีสะเกษ  
กิ่งลภา  พรมสุภะ
ศรีสะเกษ  
ปทุมรัตน์  รัตนะวัน
ศรีสะเกษ  
ศิรินดา  นีระพันธ์
ศรีสะเกษ  
หนึ่งฤทัย  คนที
ศรีสะเกษ  
ธนภรณ์  ขุนภักนา
ศรีสะเกษ  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
19
20
-
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
Qx - Quarter Time
M/A - Made/Attempts
DR - Defensive
TO - Turnovers
PF - Fouls
OTx - Prolongation
(I) - Injured
TOT - Total Rebounds
ST - Steals
FO - Fouls On
* - Starters
MIN - Minutes Played
OR - Offensive Rebounds
AS - Assists
BS - Blocked Shots
PTS - Points
G/S - Goals/Shots
6m - 6-metre Shots
7m - 7-metre Shots
9m - 9-metre Shots
Wing - Wing Shots
FB - Fast Breaks
BT - Breakthroughs
Y - Yellow Cards
R - Red Cards
EX - Exclusions
S/S - Saves/Shots
ชนะ BYE - ชนะ BYE