รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 17
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ชัยภูมิ
33
 
 
Remark :
กุลธิดา  ทิวาพัฒน์
ชัยภูมิ  
ลักษณ์สุดา  กุลสุวรรณ์
ชัยภูมิ  
ปิยวรรณ  ตอเงิน
ชัยภูมิ  
พีระยา  ปานผ่อง
ชัยภูมิ  
สุนิสา  ทวีสัตย์
ชัยภูมิ  
จิราภา  บุญหวัง
ชัยภูมิ  
จุฑามาศ  บังสูงเนิน
ชัยภูมิ  
อภิสมัย  บุญคำ
ชัยภูมิ  
ณัฐสุดา  กำเนิดจอก
ชัยภูมิ  
กมลลักษณ์  ชำนาญพล
ชัยภูมิ  
จิตรลดา  รุ่งเรืองกิตติคุณ
ชัยภูมิ  
นริศรา  โคตรสมบัติ
ชัยภูมิ  
รุ่งนภา  ประสานศักดิ์
ชัยภูมิ  
ศโรชา  แก้วจำรัส
ชัยภูมิ  
ภาวรินทร์  โพธะนัง
ชัยภูมิ  
พลอยไพลิน  สะอาดถิ่น
ชัยภูมิ  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
16
17
-
28
นครสวรรค์
 
 
Remark :
ปาริชาติ  สิมผิว
นครสวรรค์  
ชนิสรา  ไตรเดชา
นครสวรรค์  
พรภิรมย์  เรือนทิพย์
นครสวรรค์  
พรสวรรค์  กลางสุวรรณ
นครสวรรค์  
กัลยาณี  พรมพินิจ
นครสวรรค์  
สุดารัตน์  กรนิรัตน์
นครสวรรค์  
เมมะนี  มะโนใจ
นครสวรรค์  
ปนัดดา  คำไพรินทร์
นครสวรรค์  
ศิริภิมล  พรมมี
นครสวรรค์  
ศิริญญา  ขวัญปัง
นครสวรรค์  
สุนิสา  สุวรรณนำปน
นครสวรรค์  
รุจิมาภรณ์  ใจตรง
นครสวรรค์  
รสสุคนธ์  บุญเรือง
นครสวรรค์  
จรัญพร  เพียสังกะ
นครสวรรค์  
ธนาวดี  บัวบาน
นครสวรรค์  
วรรณวิสา  ภูบัวดวง
นครสวรรค์  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
11
17
-
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
Qx - Quarter Time
M/A - Made/Attempts
DR - Defensive
TO - Turnovers
PF - Fouls
OTx - Prolongation
(I) - Injured
TOT - Total Rebounds
ST - Steals
FO - Fouls On
* - Starters
MIN - Minutes Played
OR - Offensive Rebounds
AS - Assists
BS - Blocked Shots
PTS - Points
G/S - Goals/Shots
6m - 6-metre Shots
7m - 7-metre Shots
9m - 9-metre Shots
Wing - Wing Shots
FB - Fast Breaks
BT - Breakthroughs
Y - Yellow Cards
R - Red Cards
EX - Exclusions
S/S - Saves/Shots
ชนะ BYE - ชนะ BYE